ul. Fabryczna 33, 16-050 Michałowo

pfdf.michalowo@gmail.com

(+48)-85-663-16-33

NASZA HISTORIA / OUR STORY

/Scroll down for English/

Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii “Niezbudka” mieści się w przedwojennym budynku, którego właścicielem był fabrykant Hugo Peter (obok zachował się jeszcze komin jego fabryki). W związku z burzliwymi dziejami tych terenów budynek przechodził w różne ręce, pełniąc różne funkcje. Był m.in. wykorzystywany do celów wojskowych, mieściła się w nim Kasa Chorych, a po wojnie był częścią budynków należących do Zasadniczej Szkoły Zawodowej i otrzymał wdzięczną nazwę “Kamczatka”.

W 2012 roku dzięki przychylności władz Michałowa i funduszom unijnym powstała PFDF Niezbudka. Pomysłodawca projektu, Tomasz Wiśniewski, przekazał Pracowni bogate zbiory przedwojennych pocztówek, zdjęć, filmów i dokumentów, które ukazuję wielokulturową historię obszarów wschodniego pogranicza. Od tej pory Pracownia Niezbudka pełni funkcję galerii, muzeum, archiwum i ośrodka kulturalno-edukacyjnego.

Misją PFDF jest zachowanie pamięci o przeszłości Ziemi Michałowskiej oraz prezentacja jej współczesności, potencjału i znaczącej roli jaką odgrywa w regionie Podlasia.

Obecnie Pracownia Niezbudka zarządzana jest przez Fundację Mała Ojczyzna. Zapraszamy!

Jeśli chcecie nas Państwo odwiedzić większą grupą lub w innych dniach i godzinach niż oficjalne, prosimy o wcześniejszy kontakt – tel. 85 663 16 33 lub 504 893 861, ul. Fabryczna 33, 16-050 Michałowo

The Film, Sound and Photography Studio „Niezbudka” is housed in a pre-war building belonging to the factory owner Hugo Peter (the chimney of his factory can still be seen near the building). Due to the turbulent history of this area, the building changed owners and performed various functions. It was, among others, used for military purposes and housed the Health Insurance Fund. After WWII it became part of the buildings belonging to the Secondary Vocational School and was gracefully nicknamed „Kamchatka” (because it was remote and it was always cold there).

PFDF “Niezbudka” was open in June 2012 thanks to the originator of the project, Tomasz Wiśniewski, the generosity of local governement and EU funds. It stores a rich collection of pre-war postcards, photos, films and documents presenting the multicultural history of the eastern border areas. It serves the local community as a gallery, museum, archive, cultural and educational center. Its mission is to preserve the memory of the past of Michałowo Commune and to show its present day, potential and a significant role it plays in Podlasie region.

Since July 2020, Pracownia Niezbudka has been run by Fundacja Mała Ojczyzna.

If you want to visit as a group, please contact us in advance – phone number: 85 663 16 33 or 504 893 861.
Address: 33 Fabryczna Street, Michałowo 16-050