ul. Fabryczna 33, 16-050 Michałowo

pfdf.michalowo@gmail.com

(+48)-85-663-16-33

NASZE ZBIORY

Pracownia Niezbudka pełni kilka funkcji. Jest lokalnym archiwum, muzeum, galerią i pracownią działań edukacyjnych. Jest jedyną w swoim rodzaju atrakcją turystyczną – galerią starych fotografii i dokumentów, ukierunkowaną na prezentację lokalnej historii, rzuconej na tło wielokulturowych dziejów Podlasia.

Zbiory PFDF to około 30 tys. archiwalnych zdjęć, pocztówek, dokumentów, reprodukcji, map, gazet, ulotek oraz przedwojennych i tuż powojennych znaczków i całostek.

Zbiory są skatalogowane, a wśród nich znajdują się:

 • zbiory topograficzne oraz etnograficzne – z ziem polskich, litewskich, ukraińskich, białoruskich, Rosji oraz z całej Europy, 
 • zbiory dotyczące okresu II wojny światowej – oryginalne fotografie wykonane podczas II wojny światowej przez niemieckich żołnierzy różnych formacji na terenie Polski, Niemiec, Rosji i całej Europy
 • około 50 tys. znaczków w tym około 10 tysięcy oryginalnych polskich znaczków z okresu międzywojennego (1918-1939) i ok. 5 tysięcy znaczków carskich (przed 1917), jak również znaczki z okresu okupacji niemieckiej, znaczki z okresu PRL oraz inne.

Nasze zbiory są zdigitalizowane więc można je przeglądać na miejscu w formie cyfrowej.

W Pracowni można obejrzeć wystawy stałe:

 • Michałowo i region w fotografii, dokumencie  i na mapach do 1939 roku.
 • Oryginalne fotografie i pocztówki Białegostoku, Grodna, Wilna do 1939 roku.
 • Województwo Podlaskie na starych pocztówkach  i fotografiach do 1939 roku.
 • Wystawa polskich znaczków pocztowych z lat 1919 – 1939 oraz 1945 – 1969.
 • Makietę przedwojennego kościoła ewangelickiego.
 • Pałac w Hieronimowie i jego dawni właściciele.
 • Michałowo dawniej i dziś.
 • Michałowianie na starej fotografii.
 • Polichromie cerkwi w Michałowie.
 • Nasi Tatarzy.
 • Synagogi pogranicza – linotypy Billa Farrana.
 • Cmentarz żydowski w Majdanie – fotografie otworkowe ….
 • Klimaty Podlasia autorstwa Jerzego Rajeckiego.

Ponadto posiadamy bogate zbiory filmowe, które można oglądać na kilku panelach dotykowych. A wśród nich:

 • filmowa impresja Marka Włodzimierowa  „Drewniane cerkwie Podlasia w technologii 3D”
 • interaktywne panoramy głównych atrakcji Podlasia (Monaster i Muzeum Ikon w Supraślu, Sala Papieska w Drohiczynie, synagoga w Tykocinie, tatarski meczet w Kruszynianach, sanktuarium w Grabarce i pokamedulski klasztor na Wigrach),
 • filmy o regionie udostępnione przez Telewizję Polską SA oddział w Białymstoku i przez prywatną Telewizję Białystok,
 • filmy dokumentalne zrealizowane przez Stowarzyszenie Edukacji Filmowej z Bielska Podlaskiego oraz przez Stowarzyszenie Szukamy Polski z Białegostoku,
 • filmy lokalnych twórców: Bartka Tryzny, Adriana Ławreszuka i innych,
 • unikalne etiudy i filmy promocyjne województwa podlaskiego autorstwa Krzysztofa Kiziewicza.

Jesteśmy też dumni z naszej kolekcji książek i innych publikacji o regionie.

Zebraliśmy też dużą liczbę eksponatów ofiarowanych przez mieszkańców Gminy Michałowo i okolic. Przechowujemy stare sprzęty do odtwarzania obrazu i dźwięku, ale też pamiątki etnograficzne inne.

Prezentujemy też wystawy czasowe w wnętrzu Pracowni, w oknach i na ogrodzeniu na placu za budynkiem.

Jednym z zadań Pracowni jest upowszechnianie unikalnego dorobku Polski Jagiellońskiej i Rzeczpospolitej Obojga Narodów ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podlasia. W ostatnich czasach pamięć o wielokulturowej rzeczywistości tamtych czasów ulega zacieraniu, dlatego naczelnym zadaniem Pracowni są działania skierowane na odzyskanie szacunku wobec własnej przeszłości.

Ziemia Michałowska i region podlaski, przez stulecia leżący w centrum Rzeczpospolitej, dziś znalazł się na kresach, nie tylko kraju, ale i całej Unii Europejskiej. W przeszłości, jak żadne inne miasto w regionie, Michałowo proporcjonalnie skupiało społeczności 4 różnych kultur: polskiej, żydowskiej, niemieckiej i prawosławnej. W tej niewielkiej miejscowości stał kościół, protestancka kircha, żydowska synagoga i prawosławna cerkiew. Na ulicach fabrycznej osady założonej przez Michałowskiego rozbrzmiewał język polski, rosyjski, niemiecki, żydowski oraz białoruski.

Lokalizacja Pracowni nie jest przypadkowa. To miejsce symbolicznie i realnie reprezentuje pogranicze dwóch światów. Nieopodal płynące rzeki Biała i Narewka przez setki lat dzieliły organizm Rzeczpospolitej Obojga Narodów: Koronę i Litwę. Pracownia ma misję bycia realnym strażnikiem okruchów dawnej wielokulturowości, a jednocześnie symbolizować początek terenów Unii Europejskiej, a nie jej kraniec.

Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii to element wspomagający lokalne działania edukacyjne, jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami, lokalnym stowarzyszeniami, młodzieżą i osobami starszymi.