ul. Fabryczna 33, 16-050 Michałowo

pfdf.michalowo@gmail.com

(+48)-85-663-16-33

FOTOGRAFIA

U księdza Chotkowskiego na szaszkach!
Uczniowie sprzątają i sadzą drzewka na ul. Białostockiej
1934