ul. Fabryczna 33, 16-050 Michałowo

pfdf.michalowo@gmail.com

(+48)-85-663-16-33

ALEKSY KAZBERUK

Aleksy Kazberuk (ur. 29 lipca 1936 r. we wsi Juszkowy Gród, gm. Michałowo, zm. 6 lipca 2012 r. w Łupkach, gm. Pisz ); poeta, prawnik. Członek Związku Literatów Polskich od 1969 roku, w tym Oddziału Białostockiego ZLP od 1989 r. W latach 60-ych był aktywnym członkiem Białostockiego Klubu Literackiego, później związany z olsztyńskim i warszawskim środowiskiem literackim.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie w 1955 r. oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim w 1964 r. W latach 1955-1985 pracował w organach Milicji Obywatelskiej w Białymstoku, Szczytnie i Warszawie. Po przejściu na emeryturę zamieszkał we wsi Łupki gm. Pisz.

Aleksy Kazberuk jak podkreśla Józef Jacek Rojek jest poetą z zamiłowania. Debiutował w 1964roku w Kamenie wierszem Powroty nr 5 (291). W sumie w latach 1964-1975 opublikował w Kamenie 18 wierszy. Ponadto jego utwory były publikowane w Gazecie Białostockiej i innych czasopismach społeczno-kulturalnych.

Wydał 3 tomy poezji: Dzięcioły (LSW, Warszawa 1965), Ognie na śniegu (Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1965), Arka bezludna (Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1968) oraz 2 tomy prozy poetyckiej: Daltonia (Iskry, Warszawa 1973), Harakiria (Iskry, Warszawa 1977).

Twórczość poetycką Aleksego Kazberuka tak charakteryzuje Tadeusz Kłak (cytat za: Arka bezludna, Lublin 1968): ,,Kazberuk zwraca się ku naturze i próbuje definiować na nowo odwieczne tematy (…). Wnikliwa obserwacja przekształca się w precyzyjną metaforę, dzięki której cały obraz gra nie tylko dosłownym znaczeniem, ale i bogatym podtekstem (…). Niemal każdy wiersz Kazberuka jest świadectwem rozmyślania nad światem, próbą jego opisywania i wyrażania (…).” W poezji Aleksego Kazberuka  stale obecny jest krajobraz Podlasia. Szczególnym przykładem może być tom prozy poetyckiej Harakiria zawierający wątki biograficzne, przywołujący pejzaż lat dziecinnych z Juszkowego Grodu.

Autor licznych nagród konkursowych. W tomiku Ognie na śniegu jest następująca informacja: ,,W turnieju poetyckim ogłoszonym w 1964 r. przez organizacje młodzieżowe i Polskie Radio” w związku z XX-leciem PRL zdobył trzecią nagrodę centralną, zaś w plebiscycie radiosłuchaczy kończącym ten turniej miejsce pierwsze.,,

Na podstawie:

1. Józef Jacek Rojek Literaci & literatura Warmii i Mazur, Olsztyn 2008.

2. Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988 [pod red. Jana Chłosty],Olsztyn 1991

3. Spis zawartości czasopisma „Kamena” w latach 1945 – 1993. Opracowanie: Grzegorz Debkiewicz, Agnieszka Wilk

http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/26063/KAMENA_umcs_ost.pdf

opracowała Walentyna Szwed

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj

Popularne Posty

Znajdź nas na…