ul. Fabryczna 33, 16-050 Michałowo

pfdf.michalowo@gmail.com

(+48)-85-663-16-33

LESZEK NOS

Urodził się w 1930 r. we wsi Łuplanka Stara.

Od 1951 r. pracował w Szkole Podstawowej w Michałowie – najpierw jako instruktor ZHP, a potem jako nauczyciel. W 1956 r. został Zastępcą Komendanta Powiatowej Organizacji Harcerskiej w Białymstoku. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Białymstoku w 1958r, kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Warszawie na kierunku geografia, a następnie studiował w Gdańsku na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Tam obronił pracę magisterską pt. „Zarys geograficzno – gospodarczy Gminy Michałowo”. W latach 1967–1988 nauczał geografii w Liceum Ogólnokształcącym w Michałowie. W roku 1972 został mianowany przez Kuratora Okręgu Szkolnego Białostockiego na stanowisko Profesora Szkoły Średniej. W  roku 1974 ukończył studia doktoranckie w Instytucie Geografii Uniwersytetu Warszawskiego uwieńczone pracą doktorską pt. „Deglacjacja wschodniej części Wysoczyzny Białostockiej. W tym samym roku został Gminnym Dyrektorem Szkół w Michałowie – funkcję tę piastował przez 10 lat. Przez 6 lat (od 1976r) był członkiem Rady Społeczno-Naukowej Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Był dwukrotnie uhonorowany nagrodą I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pełnił społeczną funkcję członka Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Białymstoku. Za swoją pracę na rzecz popularyzacji wiedzy i kształtowania naukowego poglądu na świat otrzymał podziękowanie od Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. 

W swoich działaniach społecznikowskich w latach 80. i 90. był radnym Gminnej Rady Narodowej i Radnym Gminy Michałowo piastując funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.  Był inicjatorem powstania nowego budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie – 1984-1986 i nowego budynku Szkoły Podstawowej – 1991-1996.  Po kilkunastu latach gromadzenia materiałów archiwalnych wydał w 1996r. „Monografię Gminy Michałowo”. Rok później ukazały się „Legendy Michałowa i okolic”, których był współautorem. Założył Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Michałowskiej, którego był prezesem. Wytyczył trasę rowerową „Królowy Most – Jałówka” oraz przyczynił się do wystawienia Pomnika Powstańców Styczniowych koło Juszkowego Grodu.

Zmarł w 2000 roku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj

Popularne Posty

Znajdź nas na…