ul. Fabryczna 33, 16-050 Michałowo

pfdf.michalowo@gmail.com

(+48)-85-663-16-33

PAMIĘTAMY O MICHAŁOWSKICH ŻYDACH

#WeRemember W Michałowie pamiętamy jego dawnych mieszkańców.

W Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu spotkaliśmy się przy schodach dawnej synagogi i minutą ciszy uczciliśmy pamięć michałowskich Żydów, którzy zginęli w czasach Zagłady.

Ustawiliśmy kwiaty, zapaliliśmy lampki i przeczytaliśmy wiersz Haliny Birenbaum „Jedźcie do Treblinki”.

Wymieniliśmy się przemyśleniami na temat lekcji z przeszłości i ich znaczenia dla budowania bezpiecznej dla wszystkich przyszłości.

Poddaliśmy refleksji fragmenty przemówień wygłoszonych dzisiaj w siedzibie ONZ w czasie uroczystości upamiętniających ofiary Holokaustu.

„Nie możemy nigdy zapomnieć o 6 milionach dzieci, kobiet i mężczyzn, którzy zostali unicestwieni w czasie II wojny światowej. To 2/3 żydowskiej ludności przedwojennej Europy. Musimy pamiętać o ich życiu i kulturze, która istnieje od stuleci, a którą holokaust przerwał nieodwracalnie.”

„Demonizacja „Innego” i pogarda dla różnorodności jest niebezpieczeństwem dla każdego.”

„Nigdy nie bądźmy obojętni wobec dyskryminacji i nie tolerujmy nietolerancji.”

„Nie traćmy z oczu naszego człowieczeństwa i nigdy nie traćmy czujności.”

„Nienawiść, która zaczyna się od Żydów, nigdy na Żydach się nie kończy.”

Pamiętajmy o Żydach z Michałowa – Niezbudki, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych, głównie w Treblince i nie pozwólmy na podobne zdarzenia teraz i w przyszłości!

Oto nazwiska żydowskich michałowskich rodzin – ofiar Holokaustu wpisanych do księgi Jad Waszem: Abramicki, Abramowicz, Alentuch, Awramicki, Azar, Bachrach, Bełostocki, Berkowicz, Blacher, Blat, Blot, Bochan, Bortnikow, Brański, Bryks, Chiderski, Choroszucho, Dembowicz, Dinerman, Długacz, Doicher, Drezels, Drogoczyński, Efron, Elentuch, Epstein, Fabrikant, Festinger, Fiszelewicz, Fridman, Gandler, Gepshman, Gerszoni, Ginzburg, Glazer, Glikfeld, Golcman, Goldstein, Goralik, Grin, Gurian, Haimowicz, Hendler, Hidarski, Itzkowitz, Izbucki, Jakubowicz, Jankielewicz, Josepson, Josiński, Jung, Juszyński, Kaleka, Kaliszynski, Kaller, Kamki, Kaplan, Kapłański, Katz, Kobryński, Kohen, Koletzki, Koniak, Kopelman, Korhauser, Kosowicki, Kraus, Krawecki, Kronenburg, Krywiański, Kulecki, Kuriański, Łaźnik, Lerner, Lew, Lewin, Lewitan, Lewkowicz, Lewkowski, Lis, Lisogurski, Listokin, Lubliński, Łopato, Margoles, Majewicz, Miklacki, Miklecki, Mitman, Mockin, Monczar, Orlański, Pam, Perkowicz, Petlin, Pus, Pilecki, Pitkowski, Ptakowski, Plawkowski, Pszenicki, Puźnicki, Rabinowicz, Rafowicz, Reznik, Rojański, Różański, Rozenblaum, Rozen, Rubinsztajn, Rubinsztejn, Rudy, Salamon, Szałkowski, Szapiro, Szeinkind, Szochat, Sztein, Sztajn, Serlin, Szaplinski, Szlepak / Szlapak, Szternberg, Singer, Skrobletski, Szlapak, Słobodnik, Szłochowski, Sotkiewicz, Stokólski, Szapiro, Szołomiak, Tartacki, Ukrainski, Wain, Wajnstain, Winsztajn, Weiss, Widder, Wilcik, Jaćwiecki, Zabłudowski, Zadkiewicz, Zając, Zapilański, Zarochowicz/Zaruchowicz/Zorachowicz

Poniżej wykres zmieniającej się liczby żydowskiej społeczności w Michałowie-Niezbudce w wybranych latach. W połowie XIX wieku było w Michałowie 1033 Żydów, w 1921 r. – 782, a w 1936 – 732. Na listach Jad Waszem jak dotąd znajduje się ok. 400 osób z Michałowa żydowskiego pochodzenia, które zginęły w Treblince. Czyli ponad połowa michałowskich Żydów zginęła w czasie Holokaustu. To liczba osób znanych, zapisanych na podstawie świadectw innych ludzi. Możliwe, że michałowskich ofiar Zagłady jest więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szukaj

Popularne Posty

Znajdź nas na…